Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.0937179 giây)
Understanding consumption
Tác giả: Deaton Angus,
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 0198287593
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65754 Định dạng: PDF
The creation of wealth and poverty : means and ways
Tác giả: Bougrine Hassan,
Thông tin xuất bản: New York : RoutledgeTaylor Francis Group , 2017
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 9781138816756
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 155850 Định dạng: PDF
The Geography of American Poverty : Is There a Need for Place-Based Policies?
Tác giả: Partridge Mark D,
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 0880992867
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The fortune at the bottom of the pyramid
Tác giả: Prahalad C K,
Ký hiệu phân loại: 339.4/6/091724
ISBN: 0131467506
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 145753 Định dạng: PDF
Poverty reduction and good governance : report of the Committee for Development Policy on the sixth session, 29 March-2 ...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : United Nations , 2004
Ký hiệu phân loại: 339.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 114763 Định dạng: PDF
Poverty in a rising Africa
Tác giả: Beegle Kathleen,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank Group , 2016
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 9781464807237
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111500 Định dạng: PDF
Portfolios of the poor : how the world's poor live on $2 a day
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Princeton : Princeton University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 9780691141480
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 104065 Định dạng: PDF
Poverty in Guatemala.
Tác giả: The World Bank,
Thông tin xuất bản: Washington DC : The World Bank , 2003
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 082135552X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16437 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục