Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.0937511 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:339.4
Poverty in Guatemala.
Tác giả: World Bank The, ,
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 082135552X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16437 Năm XB: 2003 File: PDF
Understanding consumption
Tác giả: Angus Deaton, ,
Thông tin xuất bản: Oxford : New York :Clarendon Press ; Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 0198287593
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 65754 Năm XB: 1992. File: PDF
Poverty in a rising Africa
Thông tin xuất bản: Washington DC :World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 9781464807237
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111500 Năm XB: 2016 File: PDF
The creation of wealth and poverty : means and ways
Tác giả: Hassan Bougrine, ,
Thông tin xuất bản: New York :Routledge/Taylor & Francis Group
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 9781138816756
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 155850 Năm XB: 2017. File: PDF
Poverty reduction and good governance : report of the Committee for Development Policy on the sixth session, 29 March-2 ...
Thông tin xuất bản: New York :United Nations
Ký hiệu phân loại: 339.4
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 114763 Năm XB: 2004. File: PDF
Portfolios of the poor : how the world's poor live on $2 a day
Thông tin xuất bản: Princeton :Princeton University Press
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 9780691141480
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 104065 Năm XB: 2009. File: PDF
The fortune at the bottom of the pyramid
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ :Wharton School Publishing
Ký hiệu phân loại: 339.4/6/091724
ISBN: 0131467506
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 145753 Năm XB: 2005 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục