Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.0468768 giây)
Poverty in Guatemala.
Tác giả: The World Bank,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 082135552X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16437 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Understanding consumption
Tác giả: Deaton Angus,
Thông tin xuất bản: Oxford New York, Clarendon Press Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 0198287593
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65754 Năm XB: 1992 Định dạng: PDF
Portfolios of the poor : how the world's poor live on $2 a day
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Princeton, Princeton University Press
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 9780691141480
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 104065 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
Poverty in a rising Africa
Tác giả: Beegle Kathleen,
Thông tin xuất bản: Washington DC, World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 9781464807237
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111500 Năm XB: 2016 Định dạng: PDF
Poverty reduction and good governance : report of the Committee for Development Policy on the sixth session, 29 March-2 ...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York, United Nations
Ký hiệu phân loại: 339.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 114763 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
The creation of wealth and poverty : means and ways
Tác giả: Bougrine Hassan,
Thông tin xuất bản: New York, RoutledgeTaylor Francis Group
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 9781138816756
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 155850 Năm XB: 2017 Định dạng: PDF
The Geography of American Poverty : Is There a Need for Place-Based Policies?
Tác giả: Partridge Mark D,
Thông tin xuất bản: Kalamazoo Mich, WE Upjohn Institute for Employment Research
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 0880992867
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 243077 Năm XB: 2006
The fortune at the bottom of the pyramid
Tác giả: Prahalad C K,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ, Wharton School Publishing
Ký hiệu phân loại: 339.4/6/091724
ISBN: 0131467506
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 145753 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục