Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 56 kết quả (0.1250738 giây)
Understanding consumption
Tác giả: Deaton Angus,
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 0198287593
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65754 Định dạng: PDF
La pauvrete dans une Afrique en essor [electronic resource]
Tác giả: Beegle Kathleen,
Thông tin xuất bản: Washington DC : The World Bank , 2017
Ký hiệu phân loại: 339.46096
ISBN: 9781464809651
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 113241 Định dạng: PDF
Consuming behaviour
Tác giả: Desmond John,
Thông tin xuất bản: Basingstoke New York : Palgrave , 2003
Ký hiệu phân loại: 339.47
ISBN: 0333949927
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 47465 Định dạng: PDF
Living standards in the past : new perspectives on well-being in Asia and Europe
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 339.42
ISBN: 0199280681 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 43351 Định dạng: PDF
Portfolios of the poor : how the world's poor live on $2 a day
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Princeton : Princeton University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 9780691141480
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 104065 Định dạng: PDF
What Do We Buy? : : a look at goods and services
Tác giả: Nelson Robin,
Thông tin xuất bản: : Lerner Publications , 2010
Ký hiệu phân loại: 339.47
ISBN: 0761339132
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 63113 Định dạng: PDF
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ văn phòng phẩm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tp.Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 339.47
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Poverty in a rising Africa
Tác giả: Beegle Kathleen,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank Group , 2016
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 9781464807237
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111500 Định dạng: PDF
When things fall apart
Tác giả: Dudwick Nora,
Thông tin xuất bản: nt : World Bank , 2003
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 0821350676
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12094 Định dạng: PDF
Poverty in Guatemala.
Tác giả: The World Bank,
Thông tin xuất bản: Washington DC : The World Bank , 2003
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 082135552X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16437 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục