Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.078087 giây)
When things fall apart
Tác giả: Dudwick Nora,
Thông tin xuất bản: nt, World Bank
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 0821350676
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12094 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Aspects of Poverty and Inequality in Cameroon
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Gottingen, Peter Lang AG
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9783631753514
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 161734 Năm XB: 2010
Poverty Reduction Strategies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: , Peter Lang AG
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9783631753668
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 166795 Năm XB: 2002
Macroeconomic Policies and Poverty
Tác giả: Mody Ashoka,
Thông tin xuất bản: , Taylor Francis
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9780203005804
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 174666 Năm XB: 2006
Development and Poverty Reduction : A Global Comparative Perspective
Tác giả: Zheng Yongnian,
Thông tin xuất bản: , Taylor Francis
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9780429292125
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 174981 Năm XB: 2019
Aspects of Poverty and Inequality in Cameroon
Thông tin xuất bản: Bern, Peter Lang International Academic Publishers
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9783631753514
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 177146 Năm XB: 2018
Poverty Reduction Strategies
Tác giả: Kircher Philipp,
Thông tin xuất bản: Bern, Peter Lang International Academic Publishers
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9783631393840
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 186521 Năm XB: 2018
1

Truy cập nhanh danh mục