Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.0753301 giây)
Pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 346.0488
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 133059 Năm XB: 2019 Định dạng: PDF
Understanding trademark and copyright developments for online content : leading lawyers on understanding new technology ...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston Mass, Aspatore Books
Ký hiệu phân loại: 346.0488
ISBN: 9780314266422 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 143515 Năm XB: 2010
Trademark and unfair competition conflicts : historical-comparative, doctrinal, and economic perspectives
Tác giả: Dornis Tim W,
Thông tin xuất bản: Cambridge, Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 346.0488
ISBN: 9781107155060 (hardback)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 159139 Năm XB: 2017
1

Truy cập nhanh danh mục