Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.0625053 giây)
Courts and trials
Thông tin xuất bản: kđ, ABCCLIO
Ký hiệu phân loại: 347.73
ISBN: 1576079341
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 11996 Năm XB: 2003 Định dạng: CHM
6-hour guide to protecting your assets : how to protect your hard earned assets from creditors and claimants
Tác giả: Martin M Shenkman,
Thông tin xuất bản: kđ, Wiley
Ký hiệu phân loại: 347.73
ISBN: 0471430579
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 13534 Năm XB: 2003
Encyclopedia of the Supreme Court
Tác giả: Schultz David A,
Thông tin xuất bản: New York, Facts on File
Ký hiệu phân loại: 347.73
ISBN: 0816050864
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71185 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Great American judges : an encyclopedia
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara Calif, ABCCLIO
Ký hiệu phân loại: 347.73
ISBN: 1576079899
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71388 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Forensic and investigative accounting
Tác giả: Crumbley D Larry,
Thông tin xuất bản: Chicago, CCH Inc
Ký hiệu phân loại: 347.73
ISBN: 0808013653
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 72850 Năm XB: 2005
The nine : inside the secret world of the Supreme Court
Tác giả: Toobin Jeffrey,
Thông tin xuất bản: New York, Doubleday
Ký hiệu phân loại: 347.73
ISBN: 0385516401
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 86426 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
Overruling democracy : the Supreme Court vs. the American people
Tác giả: Raskin Jamin B,
Thông tin xuất bản: New York, Routledge
Ký hiệu phân loại: 347.73
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 114649 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
The U.S. Supreme Court : a very short introduction
Tác giả: Greenhouse Linda,
Thông tin xuất bản: New York, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 347.73
ISBN: 0199754543
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 103953 Năm XB: 2012 Định dạng: PDF
Fostering Innovation in the U.S. Court System
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA, RAND Corporation
Ký hiệu phân loại: 347.73
ISBN: 9780833095817
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 163968 Năm XB: 2016
Human Jurisprudence
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: , University of Hawaii Press
Ký hiệu phân loại: 347.73
ISBN: 9780824883829
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 164548 Năm XB: 1975
1

Truy cập nhanh danh mục