Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.140612 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:352.4
Assessing and reforming public financial management
Tác giả: Allen Richard
Thông tin xuất bản: [kđ] :World Bank
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821355996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12853 Năm XB: 2004 File: PDF
Quản lý ngân sách
Tác giả: Nguyễn Văn Quì
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 352.4
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 12546 Năm XB: 2005
Quản lý ngân sách
Thông tin xuất bản: H. :Lao Động
Ký hiệu phân loại: 352.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 22016 Năm XB: 2010
Managing public debt
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821368729
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 65151 Năm XB: 2007. File: PDF
Strategic public finance
Tác giả: Bailey S. J.
Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York :Palgrave Macmillan
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0333922212
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 96329 Năm XB: 2004. File: PDF
Customs modernization handbook
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank
Ký hiệu phân loại: 352.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 114712 Năm XB: c2005 File: PDF
Public expenditure management and financial accountability in Niger.?
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821363662
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 108248 Năm XB: 2005. File: PDF
Cải cách kế toán công và quản lý thuế hướng tới sự minh bạch
Tác giả: Lê Trung Thành
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ thuật
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 9786046709169 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 118416 Năm XB: 2017
Local budgeting
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank
Ký hiệu phân loại: 352.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 114899 Năm XB: c2007. File: PDF
Haiti
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821375911
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 108249 Năm XB: c2008. File: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục