Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 35 kết quả (0.1093655 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:352.4*
Quản lý ngân sách
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 352.4
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 12546 Năm XB: 2005
Assessing and reforming public financial management
Thông tin xuất bản: [kđ] :World Bank
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821355996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12853 Năm XB: 2004 File: PDF
Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 352.4597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 19131 Năm XB: 2007
Quản lý ngân sách : Giáo trình
Thông tin xuất bản: H. :Lao Động
Ký hiệu phân loại: 352.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 22016 Năm XB: 2010
Haiti : public expenditure management and financial accountability review.
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821375911
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 108249 Năm XB: 2008 File: PDF
Giải pháp lập và kiểm soát chấp hành dự toán nsnn trung hạn tại thành phố thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 352.48
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 99405 Năm XB: 2014 File: PDF
Public expenditure management and financial accountability in Niger.?
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821363662
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 108248 Năm XB: 2005. File: PDF
Các yếu tố tác động đến kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 352.48
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116836 Năm XB: 2017 File: PDF
Cải cách kế toán công và quản lý thuế hướng tới sự minh bạch : Sách chuyên khảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ thuật
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 9786046709169 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 118416 Năm XB: 2017
Quản lý nhà nước về thuế
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 352.44
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 142734 Năm XB: 2015 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục