Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.0625226 giây)
Hiểm họa ma túy và cuộc chiến mới
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Công An Nhân Dân
Ký hiệu phân loại: 362
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1523 Năm XB: 2002
Bảo trợ xã hội : báo cáo phát triển Việt Nam 2008
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Trung tâm Phát triển Thông tin Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 362
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19580 Năm XB: 2008
Age in the Welfare State : The Origins of Social Spending on Pensioners, Workers, and Children [electronic resource]
Tác giả: Lynch Julia,
Thông tin xuất bản: Cambridge, Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 362
ISBN: 9780511219849
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 70710 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
A child for keeps : the history of adoption in England, 1918-45
Tác giả: Keating Jenny,
Thông tin xuất bản: Basingstoke England New York, Palgrave Macmillan
Ký hiệu phân loại: 362
ISBN: 0230517889
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 87132 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
Surviving family care giving : co-ordinating effective care through collaborative communication
Tác giả: Smith Grainne,
Thông tin xuất bản: New York, Routledge
Ký hiệu phân loại: 362
ISBN: 9780415636452
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 101676 Năm XB: 2015 Định dạng: PDF
Teaching about HIV and AIDS
Tác giả: Bodenstein Maren,
Thông tin xuất bản: Oxford, Macmillan
Ký hiệu phân loại: 362
ISBN: 9781405031240
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 143918 Năm XB: 2005
Strategies of Care
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: , Amsterdam University Press
Ký hiệu phân loại: 362
ISBN: 9789048512270
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 167811 Năm XB: 2010
Kritiske perspektiver i helsefagene
Tác giả: Brottveit Gudrun,
Thông tin xuất bản: , Cappelen Damm AkademiskNOASP Nordic Open Access Scholarly Publishing
Ký hiệu phân loại: 362
ISBN: 9788202550318
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 189017 Năm XB: 2017
Strategies of Care : Changing Elderly Care in Italy and the Netherlands
Tác giả: Da Roit Barbara,
Thông tin xuất bản: , Amsterdam University Press
Ký hiệu phân loại: 362
ISBN: 9789089642240
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 180287 Năm XB: 2010
Tools in Artificial Intelligence
Tác giả: Fritzsche Paula,
Thông tin xuất bản: , IntechOpen
Ký hiệu phân loại: 362
ISBN: 9789537619039
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 206939 Năm XB: 2008
1

Truy cập nhanh danh mục