Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.0624339 giây)
Investigating Child Exploitation and Pornography : The Internet, Law and Forensic Science
Thông tin xuất bản: Amsterdam, Elsevier
Ký hiệu phân loại: 362.76
ISBN: 0121631052
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 15825 Năm XB: 2005 File: PDF
The politics of child sexual abuse [electronic resource] : emotions, social movements, and the state
Tác giả: Whittier Nancy,
Thông tin xuất bản: New York Oxford, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 362.76
ISBN: 9780195325102
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 43627 Năm XB: 2009 File: PDF
Nhận thức về xâm hại tình dục ở trẻ em của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn quận Bình Tân
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 362.76
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 131789 Năm XB: 2019
Child abuse sourcebook : basic consumer health information about child neglect and the physical, sexual, and emotional a...
Thông tin xuất bản: Detroit MI, Omnigraphics
Ký hiệu phân loại: 362.76
ISBN: 0780812778
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 138528 Năm XB: 2013 File: PDF
National Evaluation of Safe Start Promising Approaches
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: , RAND Corporation
Ký hiệu phân loại: 362.76
ISBN: 9780833065926
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 166121 Năm XB: 2011
National Evaluation of the Demonstration to Improve the Recruitment and Retention of the Direct Service Community Workfo...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: , RAND Corporation
Ký hiệu phân loại: 362.76
ISBN: 9780833060105
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 166122 Năm XB: 2009
Confronting Child Sexual Abuse Knowledge to Action
Tác giả: Nurse Anne,
Thông tin xuất bản: , Lever Press
Ký hiệu phân loại: 362.76
ISBN: 1643150332
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 198194 Năm XB: 2020
1

Truy cập nhanh danh mục