Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 57 kết quả (0.1093676 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:363.73874
The Economics of Climate Change
Thông tin xuất bản: London :Routledge
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 0203495780
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 15826 Năm XB: 2007 File: PDF
Global warming : a very short introduction
Tác giả: Mark Maslin, ,
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York :Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 0192840975
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 43424 Năm XB: 2004. File: PDF
Ignition : what you can do to fight global warming and spark a movement
Thông tin xuất bản: Washington, DC :Island Press
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 1597261564 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 69440 Năm XB: 2007
Đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cho Tỉnh Tây Ninh g...
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 363.73874
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72441 Năm XB: 2012 File: PDF
Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cho lĩnh vực tài nguyên nước tỉnh Đồng Nai
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 363.73874
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72438 Năm XB: 2012 File: PDF
Global change and the function and distribution of wetlands / Beth A. Middleton, editor.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York :Springer
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 9400744935
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 79511 Năm XB: 2012 File: PDF
Nghiên cứu và đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên và đề xuất giải pháp khắ...
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 363.73874
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72442 Năm XB: 2012 File: PDF
National security and human health implications of climate change [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Dordrecht :Springer
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 9400724306
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 79861 Năm XB: 2012 File: PDF
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên môi trường, kinh tế-xã hội vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng và đề xuất...
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 363.73874
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 99414 Năm XB: 2014 File: PDF
Global warming for dummies
Thông tin xuất bản: Mississauga, ON :J. Wiley & Sons Canada
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 9780470840986 :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 100801 Năm XB: 2009 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục