Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.0468746 giây)
Exploring the Ocean
Tác giả: Liebenson M M,
Thông tin xuất bản: USA, World Book
Ký hiệu phân loại: 368.22
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1504 Năm XB: 1996
Những vụ việc tranh chấp trong giao dịch thương mại hàng hải quốc tế
Tác giả: Đỗ Hữu Vinh,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 368.22
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12741 Năm XB: 2003
Bảo hiểm hàng hải
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài chính
Ký hiệu phân loại: 368.22
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 93458 Năm XB: 2014
Transportation of goods by sea and marine cargo insurance
Tác giả: Nguyen Thi Thu Ha,
Thông tin xuất bản: TPHCM, VNUHCM Publishing house
Ký hiệu phân loại: 368.22
ISBN: 9786047319121
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 112360 Năm XB: 2014
1

Truy cập nhanh danh mục