Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.0935362 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:370.96*
Education in Rwanda : rebalancing resources to accelerate post-conflict development and poverty reduction
Tác giả: Bank World, ,
Thông tin xuất bản: nt :World Bank
Ký hiệu phân loại: 370.967571
ISBN: 0821356100
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12092 Năm XB: 2006 File: PDF
Education and Development in Colonial and Postcolonial Africa : Policies, Paradigms, and Entanglements, 1890s-1980s
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: ChamSpringer Nature
Ký hiệu phân loại: 370.96
ISBN: 978-3-030-27801-4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 174063 Năm XB: 2020
Higher Education in Portuguese Speaking African Countries Higher Education in Portuguese Speaking African Countries
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland :Project Muse
Ký hiệu phân loại: 370.967
ISBN: 9781920677039
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 195147 Năm XB: 2014
Student Politics in Africa Representation and Activism
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland :Project Muse
Ký hiệu phân loại: 370.96
ISBN: 1928331238
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 195261 Năm XB: 2016
Twenty Years of Education Transformation in Gauteng 1994 to 2014
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland :Project Muse
Ký hiệu phân loại: 370.9682
ISBN: 1920677798
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 195194 Năm XB: 2015
New Directions in African Education: Challenges and Possibilities
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: University of Calgary Press
Ký hiệu phân loại: 370.9609045
ISBN: 9781552385647
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 202976 Năm XB: 2007
The University in Africa and Democratic Citizenship Hothouse or Training Ground?
Thông tin xuất bản: Oxford, UK :Outside Africa African Books Collective [distributor]
Ký hiệu phân loại: 370.96
ISBN: 9781920355678
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 194808 Năm XB: 2011
Student Politics in Africa: Representation and Activism
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: African Minds
Ký hiệu phân loại: 370.96
ISBN: 9781928331223
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 205060 Năm XB: 2016
1

Truy cập nhanh danh mục