Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.2030492 giây)
Universities and Regional Engagement : From the Exceptional to the Everyday
Tác giả: Iakovleva Tatiana,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 378.103
ISBN: 9780367713072
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Spirit of Service : Exploring Faith, Service, And Social Justice in Higher Education
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Bolton Anker Publishing Company Inc : , 2006
Ký hiệu phân loại: 378.103
ISBN: 9781933371016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Strengthening Community University Research Partnerships : Global Perspectives
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 378.103
ISBN: 1550585614
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Scholar as Human : Research and Teaching for Public Impact
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 378.103
ISBN: 9781501750618
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Scholar as Human : Research and Teaching for Public Impact
Tác giả: Bartel Anna Sims,
Thông tin xuất bản: : Cornell University Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 378.103
ISBN: 9781501750625
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Strengthening Community University Research Partnerships : Global Perspectives
Tác giả: Tremblay Crystal,
Thông tin xuất bản: : University of Victoria Libraries , 2015
Ký hiệu phân loại: 378.103
ISBN: 9781550585612
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Community-university research partnerships : Reflections on the Canadian social economy experience
Tác giả: MacPherson Ian,
Ký hiệu phân loại: 378.103
ISBN: 9781550584516
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Contributions to the Local Community Through the University
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2022
Ký hiệu phân loại: 378.103
ISBN: 9781803551357
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Higher education, emerging technologies, and community partnerships : concepts, models and practices
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 378.103
ISBN: 9781609606237
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 156423 Định dạng: PDF
Knowledge, democracy and action
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Manchester : Manchester University Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 378.103
ISBN: 9780719089787
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục