Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.0937193 giây)
Cải cách hành chính cơ chế một cửa trong ngành giáo dục
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2007
Ký hiệu phân loại: 378.107
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Managing the research university
Tác giả: Smith Dean O,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 378.107
ISBN: 0199793255
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146748 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục