Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.1094267 giây)
International and Global Marketing : Concepts and Cases.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: China, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1154 Năm XB: 1998
Services Marketing
Thông tin xuất bản: China, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 380.1
ISBN: 7111064291
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1167 Năm XB: 1998
1

Truy cập nhanh danh mục