Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.1094168 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:380.1
International and Global Marketing
Thông tin xuất bản: China :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1154 Năm XB: 1998
Nghiên cứu hành vi mua xe hơi của khách hàng công nghiệp trong các tổ chức tại TP.HCM
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1620 Năm XB: 2001 File: PDF
Services Marketing
Tác giả: Zeithaml Valarie A.
Thông tin xuất bản: China :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 380.1
ISBN: 7111064291
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1167 Năm XB: 1998
Sản phẩm hội nhập - Việt Nam tự do hoá thương mại
Tác giả: Bộ thương mại
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Văn Hóa Thông Tin
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 4702 Năm XB: 2003
Marketing căn bản
Tác giả: Kotler Philip
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Giao Thông Vận Tải
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 12756 Năm XB: 2005 File: PDF
Kinh tế thương mại
Tác giả: Hoàng Đức Thân
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8738 Năm XB: 2003
Bargaining and markets
Tác giả: Osborne Martin J.
Thông tin xuất bản: Academic Press : :San Diego
Ký hiệu phân loại: 380.1
ISBN: 0125286317
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 45414 Năm XB: 1990 File: PDF
Giáo trình kinh tế thương mại
Tác giả: Đặng Đình Đào
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Kinh tế Quốc dân
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 92514 Năm XB: 2014
Kinh tế và phân tích hoạt động kinh doanh thương mại
Tác giả: Võ Thanh Thu
Thông tin xuất bản: TPHCM :Tổng hợp TPHCM
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 72762 Năm XB: 2011
Kinh tế và phân tích hoạt động kinh doanh thương mại
Tác giả: Võ Thanh Thu
Thông tin xuất bản: TPHCM :Tổng hợp TPHCM
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 88890 Năm XB: 2011
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục