Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.0781094 giây)
International and Global Marketing : Concepts and Cases.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: China, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1154 Năm XB: 1998
Services Marketing
Thông tin xuất bản: China, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 380.1
ISBN: 7111064291
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1167 Năm XB: 1998
Nghiên cứu hành vi mua xe hơi của khách hàng công nghiệp trong các tổ chức tại TP.HCM
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1620 Năm XB: 2001 File: PDF
Sản phẩm hội nhập - Việt Nam tự do hoá thương mại : T.1
Thông tin xuất bản: TpHCM, Văn Hóa Thông Tin
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 4702 Năm XB: 2003
Kinh tế thương mại : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8738 Năm XB: 2003
Marketing căn bản
Tác giả: Kotler Philip,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Giao Thông Vận Tải
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12756 Năm XB: 2005 File: PDF
Kinh tế thương mại
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19139 Năm XB: 2007
Bargaining and markets
Tác giả: Osborne Martin J,
Thông tin xuất bản: Academic Press, San Diego
Ký hiệu phân loại: 380.1
ISBN: 0125286317
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 45414 Năm XB: 1990 File: PDF
Kinh tế và phân tích hoạt động kinh doanh thương mại
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 72762 Năm XB: 2011
Kinh tế và phân tích hoạt động kinh doanh thương mại
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 88890 Năm XB: 2011
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục