Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.0624483 giây)
Thuật ngữ thương mại quốc tế Hoa - Anh - Việt
Thông tin xuất bản: Đồng Nai, Đồng Nai
Ký hiệu phân loại: 380.103
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 386 Năm XB: 1996
International and Global Marketing : Concepts and Cases.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: China, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1154 Năm XB: 1998
Services Marketing
Thông tin xuất bản: China, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 380.1
ISBN: 7111064291
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1167 Năm XB: 1998
Chiến lược xâm nhập thị trường Mỹ
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 380.173
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1317 Năm XB: 2001
Thuật ngữ thương mại
Tác giả: Michael B Smith,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 380.103
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1597 Năm XB: 2001
The language of trade
Tác giả: Tác giả,
Thông tin xuất bản: USA, knxb
Ký hiệu phân loại: 380.13
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1607 Năm XB: 1997
Nghiên cứu hành vi mua xe hơi của khách hàng công nghiệp trong các tổ chức tại TP.HCM
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1620 Năm XB: 2001 Định dạng: PDF
Lý thuyết về lợi thế so sánh
Tác giả: Trần Quang Minh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa Học Xã Hội
Ký hiệu phân loại: 380.1352
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1636 Năm XB: 2000
Từ điển kinh tế thương mại Việt - Anh
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, Đà Nẵng
Ký hiệu phân loại: 380.103
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 1763 Năm XB: 2001
Sản phẩm hội nhập - Việt Nam tự do hoá thương mại : T.1
Thông tin xuất bản: TpHCM, Văn Hóa Thông Tin
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 4702 Năm XB: 2003
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục