Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.093769 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:380.1*
Thuật ngữ thương mại quốc tế Hoa - Anh - Việt
Thông tin xuất bản: Đồng Nai :Đồng Nai
Ký hiệu phân loại: 380.103
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 386 Năm XB: 1996
The language of trade
Tác giả: Tác giả?, ,
Thông tin xuất bản: USA :[knxb]
Ký hiệu phân loại: 380.13
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1607 Năm XB: 1997
Services Marketing
Thông tin xuất bản: China :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 380.1
ISBN: 7111064291
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1167 Năm XB: 1998
Sản phẩm hội nhập - Việt Nam tự do hoá thương mại : T.1
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Văn Hóa Thông Tin
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 4702 Năm XB: 2003
Kinh tế thương mại : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8738 Năm XB: 2003
Thuật ngữ thương mại
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 380.103
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1597 Năm XB: 2001
Marketing căn bản
Tác giả: Philip Kotler, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Giao Thông Vận Tải
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 12756 Năm XB: 2005 File: PDF
Nghiên cứu hành vi mua xe hơi của khách hàng công nghiệp trong các tổ chức tại TP.HCM
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1620 Năm XB: 2001 File: PDF
Lý thuyết về lợi thế so sánh
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa Học Xã Hội
Ký hiệu phân loại: 380.1352
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1636 Năm XB: 2000
Từ điển kinh tế thương mại Việt - Anh
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng :Đà Nẵng
Ký hiệu phân loại: 380.103
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 1763 Năm XB: 2001
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục