Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.093799 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:382.4
Quan hệ mậu dịch giữa Việt Nam & Trung Âu : Những cơ hội và thách thức
Tác giả: Khoa QTKD, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 382.4
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1211 Năm XB: 1999 File: PDF
Doing Business in 2005
Tác giả: Bank World, ,
Thông tin xuất bản: nt :A World Bank Publication
Ký hiệu phân loại: 382.4
ISBN: 0821357484
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12120 Năm XB: 2004 File: PDF
Doing Business in 2004
Tác giả: Bank World, ,
Thông tin xuất bản: nt :A World Bank Publication
Ký hiệu phân loại: 382.4
ISBN: 0821353411
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12118 Năm XB: 2003 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục