Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.1112973 giây)
Telecommunications challenges in developing countries
Tác giả: Dymond Andrew,
Thông tin xuất bản: nt, World Bank
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 0821357840
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12043 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
The art and business of speech recognition : creating the noble voice
Tác giả: Kotelly Blade,
Thông tin xuất bản: Boston, AddisonWesley
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 0321154924
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 37823 Năm XB: 2003 Định dạng: CHM
A model for calculating interconnection costs in telecommunications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC, World Bank PPIAF
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 0821356712
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 39327 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
VoIP emergency calling : foundations and practice
Tác giả: Barnes Richard,
Thông tin xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ, Wiley
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 9780470665947
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 155035 Năm XB: 2011 Định dạng: PDF
A Nation on the Line Call Centers as Postcolonial Predicaments in the Philippines
Tác giả: Padios Jan M,
Thông tin xuất bản: London, Duke University Press
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 9780822370475 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 195877 Năm XB: 2018
1

Truy cập nhanh danh mục