Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.0936718 giây)
GIS và bài toán giao thông
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2003
Ký hiệu phân loại: 388.0285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 5950 Định dạng: PDF
FORMS/FORMAT 2010 : Formal Methods for Automation and Safety in Railway and Automotive Systems
Thông tin xuất bản: New York : SpringerVerlag , 2011
Ký hiệu phân loại: 388.0285
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 120867 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục