Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 70 kết quả (0.0936933 giây)
Oxford Advanced Learner
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 0194314235
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 1 Năm XB: 1995
Từ điển Anh - Việt
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 87 Năm XB: 1998
Từ điển Anh-Việt Đồng nghĩa - Phản nghĩa
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 201 Năm XB: 1997
Oxford Advanced Learner
Tác giả: Hornby A S,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 0194314219
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 208 Năm XB: 1995
Webster's new world College dictionary
Tác giả: Neufeldt Victoria,
Thông tin xuất bản: USA, knxb
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 0028603346
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 210 Năm XB: 1996
Từ điển viết tắt Anh - Việt thông dụng
Tác giả: Tạ Hùng,
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, Đà Nẵng
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 257 Năm XB: 1996
Từ điển Anh - Việt
Tác giả: Lê Khả Kế,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa Học Xã Hội
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 415 Năm XB: 1997
English dictionnary
Thông tin xuất bản: England, Geddes
Ký hiệu phân loại: 423
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 1182 Năm XB: 1999
Childcraft Dictionary.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA, World Book
Ký hiệu phân loại: 423
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 1500 Năm XB: 1993
Từ điển Anh -Việt - Hoa
Tác giả: Thanh Vân,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Văn Hóa Thông Tin
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 4760 Năm XB: 2002
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục