Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 46 kết quả (0.0843598 giây)
The Routledge dictionary of modern American slang and unconventional English
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York, Routledge
Ký hiệu phân loại: 427
ISBN: 0199278849
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 30520 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
Dictionary of contemporary slang [electronic resource]
Tác giả: Thorne Tony,
Thông tin xuất bản: London, A C Black
Ký hiệu phân loại: 427
ISBN: 140810220X
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 39985 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
NTC's dictionary of American slang and colloquial expressions
Tác giả: Spears Richard A,
Thông tin xuất bản: Lincolnwood Chicago Ill, NTC Pub Group
Ký hiệu phân loại: 427
ISBN: 0844204617
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 42443 Năm XB: 2000 Định dạng: PDF
English for international banking and finance : guide for teachers
Tác giả: Corbett Jim,
Thông tin xuất bản: Cambridge, Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 427.093
ISBN: 0521320003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 46882 Năm XB: 1991 Định dạng: PDF
The concise new Partridge dictionary of slang and unconventional English
Tác giả: Partridge Eric,
Thông tin xuất bản: London New York, Routledge
Ký hiệu phân loại: 427
ISBN: 0203962117
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 70089 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
An encyclopedia of swearing : the social history of oaths, profanity, foul language, and ethnic slurs in the English-spe...
Tác giả: Hughes Geoffrey,
Thông tin xuất bản: Armonk NY, ME Sharpe
Ký hiệu phân loại: 427
ISBN: 0765612313
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 71202 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
English around the world : an introduction
Tác giả: Schneider Edgar W,
Thông tin xuất bản: Cambridge, Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 427.009
ISBN: 0521716586
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 74284 Năm XB: 2011 Định dạng: PDF
Rules, Britannia : an insider's guide to life in the United Kingdom
Thông tin xuất bản: New York, Thomas Dunne BooksSt Martins Press
Ký hiệu phân loại: 427
ISBN: 0312336659
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 86126 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
The Routledge dictionary of historical slang [electronic resource]
Tác giả: Partridge Eric,
Thông tin xuất bản: London, Routledge and Kegan Paul
Ký hiệu phân loại: 427.09
ISBN: 9780203380963
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 86660 Năm XB: 1973 Định dạng: PDF
Divided by a common language : a guide to British and American English
Thông tin xuất bản: Boston, Houghton Mifflin
Ký hiệu phân loại: 427
ISBN: 0618002758
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 87239 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục