Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 109 kết quả (0.0922201 giây)
English Phonetics and Phonology : A Practical Course
Tác giả: Roach Peter,
Thông tin xuất bản: Cambridge, Cambridge
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 0521407184
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 668 Năm XB: 1992
Ship Or Sheep? : An Intermediate Pronunciation Course
Tác giả: Baker Ann,
Thông tin xuất bản: Cambridge, Cambridge
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 052128354X
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 742 Năm XB: 1991
Vocabulary : Resource books for teachers
Tác giả: Morgan John,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 0194370917
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 808 Năm XB: 1996
Writing Academic English
Tác giả: Oshima Alice,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 428.1
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 5507 Năm XB: 2003
English Vocabulary in Use (advanced)
Tác giả: Vũ Tài Hoa,
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, Đà Nẵng
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 0521653975
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 10065 Năm XB: 2003
Vocabulary Puzzles : The fun way to ace standardized tests
Tác giả: Molloy John T,
Thông tin xuất bản: New Jersey, Wiley Publishing Incorporated
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 9780470135105
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 22790 Năm XB: 2007
Mosaic 2 : A Content-Based Writing Book
Tác giả: Brenda Wegmann,
Thông tin xuất bản: NY, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 428.1
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 24595 Năm XB: 1996
Academic writing practice for IELTS
Tác giả: McCarter Sam,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 428.1
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 24654 Năm XB: 2009
Essential writing for IELTS
Tác giả: Min Hu,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 428.1
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 24657 Năm XB: 2010
Mosaic 1 Writing
Tác giả: PikeBaky Meredith,
Thông tin xuất bản: TPHCM New York, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh McGrawHill Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 428.1
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 24797 Năm XB: 2009
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục