Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 44 kết quả (0.1093344 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:428.34
Business Opportunities : Workbook
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0194520315
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 26 Năm XB: 1997
Effective Presentations
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0194570657
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 13 Năm XB: 1995
Advance with English : T1
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0194260003
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 788 Năm XB: 1992
Advance with English : Workbook 3
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.34
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 794 Năm XB: 1995
Survival English : T2 :English Through Conversations
Thông tin xuất bản: N.J :Prentice - Hall
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0130166502
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 35 Năm XB: 1994
Survival English : T3 : English Through Coversations
Tác giả: Lee Mos Tller, ,
Thông tin xuất bản: N.J :Prentice - Hall
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0138781663
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 36 Năm XB: 1995 File: RAR
Effective presentations : Teacher
Tác giả: Jeremy Comfort, ,
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0194570894
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 12 Năm XB: 1997
Side by Side : T1
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 013811076X
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 784 Năm XB: 1989
Side by side : Vol.1: Activity workbook
Thông tin xuất bản: London :Prentice - Hall
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0138116962
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 782 Năm XB: 1989
Tiếng Anh trong thương mại
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ
Ký hiệu phân loại: 428.34
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 139 Năm XB: 1998
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục