Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 36 kết quả (0.0468639 giây)
Modern Italian grammar : a practical guide
Tác giả: Proudfoot Anna,
Thông tin xuất bản: London New York, Routledge
Ký hiệu phân loại: 458.2421
ISBN: 0415331641
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 35140 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Colloquial Italian : the complete course for beginners
Tác giả: Lymbery Sylvia,
Thông tin xuất bản: London New York, Routledge
Ký hiệu phân loại: 458.3421
ISBN: 0415362687
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 35513 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Colloquial Italian 2 : the next step in language learning
Tác giả: Lymbery Sylvia,
Thông tin xuất bản: London New York, Routledge
Ký hiệu phân loại: 458.3
ISBN: 0415194784
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 37798 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
The phonology of Italian
Tác giả: Kramer Martin,
Thông tin xuất bản: , Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 451.5
ISBN: 0199290792
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 42177 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
Romanian : an essential grammar
Tác giả: Bennett Andrew,
Thông tin xuất bản: London New York, Routledge
Ký hiệu phân loại: 459
ISBN: 0203432312
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 44659 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
Basic Italian : A Grammar and Workbook
Tác giả: Peyronel Stella,
Thông tin xuất bản: London, Routledge
Ký hiệu phân loại: 458.2421
ISBN: 0203640071
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 61796 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Modern Italian Grammar Workbook [NOOK Book]
Tác giả: Anna Proudfoot,
Thông tin xuất bản: London New York, Routledge
Ký hiệu phân loại: 458.2421
ISBN: 9780203397282
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 61916 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Routledge Intensive Italian Workbook
Tác giả: Proudfoot Anna,
Thông tin xuất bản: New York, Routledge
Ký hiệu phân loại: 458.2421
ISBN: 0203499263
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 61952 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Using Italian : a guide to contemporary usage
Tác giả: Kinder J J,
Thông tin xuất bản: Cambridge UK, New York NY Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 458.2
ISBN: 0521480949
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 68547 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Italian verbs for dummies
Tác giả: Picarazzi Teresa,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN, Wiley Pub Inc
Ký hiệu phân loại: 458.2421
ISBN: 0471773891
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 75708 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục