Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 28 kết quả (0.0780494 giây)
Greek, an essential grammar of the modern language
Tác giả: Holton David,
Thông tin xuất bản: London, Routledge
Ký hiệu phân loại: 489.35
ISBN: 0415232090
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 35266 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
The language of the papyri
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford New York, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 487.4
ISBN: 0199237085
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 43846 Năm XB: 2010 Định dạng: PDF
Read & speak Greek for beginners : the easiest way to communicate right away!
Thông tin xuất bản: Chicago IL, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 489.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 118078 Năm XB: 2011 Định dạng: PDF
Immunogenomics and human disease
Tác giả: Falus Andra,
Thông tin xuất bản: Chichester West Sussex England Hoboken NJ, John Wiley
Ký hiệu phân loại: 2006 A-485
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 132199 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Practical ECG for exercise science and sports medicine
Tác giả: Whyte Gregory P,
Thông tin xuất bản: Champaign IL, Human Kinetics
Ký hiệu phân loại: 2010 J-480
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 132229 Năm XB: 2010 Định dạng: PDF
Applying lean in healthcare : a collection of international case studies
Tác giả: Aherne Joe,
Thông tin xuất bản: Boca Raton, CRC Press
Ký hiệu phân loại: 2010 F-486
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 132349 Năm XB: 2010 Định dạng: PDF
Managing exports : navigating the complex rules, controls, barriers, and laws
Tác giả: Reynolds Frank,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, J Wiley
Ký hiệu phân loại: 658.8/48
ISBN: 0471221732
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 146183 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Introduction to computational neurobiology and clustering
Tác giả: Tirozzi Brunello,
Thông tin xuất bản: Singapore Hackensack NJ, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 2007 J-487
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 152795 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
Greek : a comprehensive grammar
Thông tin xuất bản: Milton Park Abingdon Oxon New York NY, Routledge
Ký hiệu phân loại: 489.382421
ISBN: 9780203802380
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 154867 Năm XB: 2012 Định dạng: PDF
Causality and connectives : from Grice to relevance
Thông tin xuất bản: Amsterdam Philadelphia, John Benjamins Pub Co
Ký hiệu phân loại: 489.35
ISBN: 9789027256218
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 156883 Năm XB: 2012 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục