Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 34 kết quả (0.0937584 giây)
Discrete mathematics and its applications
Tác giả: Rosen Kennth H,
Thông tin xuất bản: USA, WCBMcGrawHill
Ký hiệu phân loại: 511
ISBN: 0072899050
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 13559 Năm XB: 1999
Zen and the Art of Information Security
Tác giả: Winkler Stefan,
Thông tin xuất bản: Rockland MA, Syngress Publishing Inc
Ký hiệu phân loại: 511
ISBN: 1597491683
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 15651 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
Non-Commutativity, Infinite Dimensionality and Probability at the Crossroads
Tác giả: Nobuaki Obata,
Thông tin xuất bản: New york, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 511
ISBN: 9789812382979
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 20036 Năm XB: 2002
Mathematical problems and proofs : combinatorics, number theory, and geometry
Thông tin xuất bản: New York, Plenum Press
Ký hiệu phân loại: 511
ISBN: 0306459671
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28082 Năm XB: 1998 Định dạng: PDF
Graphs, networks, and algorithms [electronic resource]
Tác giả: Jungnickel D,
Thông tin xuất bản: Berlin, Springer
Ký hiệu phân loại: 511
ISBN: 3540727795
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28096 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
Theory and applications of numerical analysis
Tác giả: Phillips G M,
Thông tin xuất bản: London New York, Academic Press
Ký hiệu phân loại: 511
ISBN: 0125535600
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 29093 Năm XB: 1996 Định dạng: PDF
Concepts of mathematical modeling
Tác giả: Meyer Walter J,
Thông tin xuất bản: Mineola NY, Dover Publications
Ký hiệu phân loại: 511
ISBN: 0486435156
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 30023 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Polyominoes : a guide to puzzles and problems in tiling
Thông tin xuất bản: Washington DC, Mathematical Association of America
Ký hiệu phân loại: 511
ISBN: 0883855011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 42425 Năm XB: 1991 Định dạng: PDF
Theory of finite automata : with an introduction to formal languages
Tác giả: Carroll John,
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs NJ, Prentice Hall
Ký hiệu phân loại: 511
ISBN: 0139137084
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 47191 Năm XB: 1989 Định dạng: PDF
Gödel, Escher, Bach
Thông tin xuất bản: , Consejo Nacional De Ciencia
Ký hiệu phân loại: 511
ISBN: 9688231185
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 62717 Năm XB: 1982 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục