Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 224 kết quả (0.1427466 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:515
Toán cao cấp
Tác giả: Vũ Thế Hựu
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 642 Năm XB:
Cơ sở giải tích phổ thông (Lý thuyết và thực hành tinh toán )
Tác giả: Phạm Huy Điển
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 4710 Năm XB: 2002
Toán cao cấp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 5035 Năm XB: 2003
Toán cao cấp C
Tác giả: Đậu Thế Cấp
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 749 Năm XB: 1996
Toán cao cấp
Tác giả: Nguyễn Đình Trí
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 4762 Năm XB: 2002
Toán học cao cấp
Tác giả: Nguyễn Đình Trí
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 6407 Năm XB: 2003
Toán cao cấp
Tác giả: Nguyễn Đình Trí
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 6396 Năm XB: 2002
Calculus
Tác giả: Apostol Tom M.
Thông tin xuất bản: Wiley
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 0471000078
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 21167 Năm XB: 1975 File: PDF
Advanced mathematics for engineering and science
Tác giả: Chen Wenfang.
Thông tin xuất bản: River Edge, NJ :World Scientific
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 9812382917
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 25756 Năm XB: 2003. File: PDF
Toán cao cấp cho các nhà kinh tế
Tác giả: Lê Đình Thúy
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10421 Năm XB: 2004
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục