Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 441 kết quả (0.1875092 giây)
Toán cao cấp : T.3 : Bài tập
Tác giả: Vũ Thế Hựu,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 642 Năm XB:
Toán cao cấp C
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 749 Năm XB: 1996
Partial Differential Equations and Boundary-Value Problems with Applications
Tác giả: Mark A Pinsky,
Thông tin xuất bản: Boston, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 515.353
ISBN: 0071158359
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 2908 Năm XB: 1998
Cơ sở giải tích phổ thông (Lý thuyết và thực hành tinh toán )
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 4710 Năm XB: 2002
Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên
Tác giả: Trần Hùng Thao,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 515.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 4719 Năm XB: 2000
Tích phân hàm nhiều biến
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 515.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 4722 Năm XB: 2002
Phương pháp phần tử biên
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 515.35
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 4731 Năm XB: 2002
Toán cao cấp : T.2 - Phép tính giải tích một biến số : Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 4762 Năm XB: 2002
Toán cao cấp : T.2 - Đại số tuyến tính
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 5034 Năm XB: 2003
Toán cao cấp. T.1 - Phép tính vi tích phân hàm một biến và lý thuyết chuỗi
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 5035 Năm XB: 2003
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục