Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 37 kết quả (0.0781448 giây)
On Klauder's Path : A Field Trip
Tác giả: Emch G G,
Thông tin xuất bản: Singapore, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 9810216874
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 19927 Năm XB: 1994
Computation in Modern Physics
Tác giả: Gibbs William R,
Thông tin xuất bản: Singapore, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 9789810240158
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 20027 Năm XB: 2003
Tables of the Clebsch-Gordan, Racah, and Subduction Coefficients of Su(n) Groups
Tác giả: Chen JinQuan,
Thông tin xuất bản: Singapore, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 9971500728
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 20083 Năm XB: 1987
Determinants and Their Applications in Mathematical Physics
Tác giả: Vein Robert,
Thông tin xuất bản: , Springer
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 0387985581
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21139 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Mathematical Methods in Science and Engineering
Tác giả: Bayin S Selçuk,
Thông tin xuất bản: New Jersey, John Wiley Sons Inc
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 9780470041420
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 23815 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Mathematical physics : a modern introduction to its foundations
Tác giả: Hassani Sadri,
Thông tin xuất bản: New York Hong Kong, Springer
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 0387985794
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28173 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Nonlinear physics for beginners : fractals, chaos, solitons, pattern formation, cellular automata and complex systems
Tác giả: Lam Lui,
Thông tin xuất bản: Singapore River Edge NJ, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 9810201400
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 31040 Năm XB: 1998 Định dạng: PDF
Methods for solving mathematical physics problems [electronic resource]
Tác giả: Agoshokov V I,
Thông tin xuất bản: Cambridge, Cambridge International Science Publishing
Ký hiệu phân loại: 530.15
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 37344 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Introduction to mathematical physics
Tác giả: Vaughn Michael T,
Thông tin xuất bản: Weinheim, WileyVCH
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 9783527406272
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 38905 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
Fundamental formulas of physics
Thông tin xuất bản: New York, Dover Publications
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 0486605957
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 40923 Năm XB: 1960 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục