Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 44 kết quả (0.1249671 giây)
Tensor Network Contractions : Methods and Applications to Quantum Many-Body Systems
Tác giả: Ran ShiJu,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 9783030344894
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mathematics for the Physical Sciences
Tác giả: Copley Leslie,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2014
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 9783110409475
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
On Klauder's Path : A Field Trip
Tác giả: Emch G G,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1994
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 9810216874
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Computation in Modern Physics
Tác giả: Gibbs William R,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 2003
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 9789810240158
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Tables of the Clebsch-Gordan, Racah, and Subduction Coefficients of Su(n) Groups
Tác giả: Chen JinQuan,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1987
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 9971500728
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Determinants and Their Applications in Mathematical Physics
Tác giả: Vein Robert,
Thông tin xuất bản: : Springer , 1999
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 0387985581
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21139 Định dạng: PDF
Mathematical Methods in Science and Engineering
Tác giả: Bayin S Selçuk,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 9780470041420
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 23815 Định dạng: PDF
Mathematical physics : a modern introduction to its foundations
Tác giả: Hassani Sadri,
Thông tin xuất bản: New York Hong Kong : Springer , 1999
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 0387985794
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28173 Định dạng: PDF
Mathematical physics : proceedings of the 12th Regional Conference, Islamabad, Pakistan, 27 March - 1 April 2006
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hackensack NJ : World Scientific , c20
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 9789812705914
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Diffusion, quantum theory, and radically elementary mathematics
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 0691125457 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục