Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 123 kết quả (0.2500459 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:540
Hóa đại cương
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 540
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 685 Năm XB: 1997
Hóa học đại cương : Bài tập và trắc nghiệm
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 540
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1543 Năm XB: 1998
Hóa học đại cương : Tập 2 - Từ lý thuyết đến ứng dụng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 540
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 5040 Năm XB: 2002
Hóa học đại cương : Tập 1 - Từ lý thuyết đến ứng dụng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 540
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 5042 Năm XB: 2002
Chemistry in context : applying chemistry to society
Thông tin xuất bản: USA :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN: 0072410159
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10523 Năm XB: 2003 File: RAR
Chemistry : Student Study Guide
Tác giả: Raymond Chang, ,
Thông tin xuất bản: USA :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN: 0072318015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10589 Năm XB: 2002
Hóa đại cương : Tóm tắt bài giảng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 540
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 9080 Năm XB: 2005 File: RAR
Cơ sở hóa học gỗ và xenluloza : Tập 1
Tác giả: Hồ Sĩ Tráng, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 540
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 10486 Năm XB: 2005
Chemistry
Tác giả: Raymond Chang, ,
Thông tin xuất bản: USA :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN: 0073656011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10517 Năm XB: 2002
Laboratory Manual Chemistry In Context : Applying Chemistry To Society
Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill Companies
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN: 0072828358
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 15738 Năm XB: 2006
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục