Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 92 kết quả (0.0624688 giây)
Advances in multi-photon processes and spectroscopy
Tác giả: Lin S H,
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific , 1986
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 997150085x
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích : Bài giảng
Tác giả: Võ Hồng Thi,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 20435 Định dạng: PDF
Cơ sở hoá học phân tích hiện đại. T.1, Các phương pháp phân tích hóa học
Tác giả: Hồ Viết Quý,
Thông tin xuất bản: H : Đại học Sư phạm , 2008
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21792 Định dạng: PDF
Cơ sở hoá học phân tích hiện đại. T.2- Các phương pháp phân tích Lý-Hóa
Tác giả: Hồ Viết Quý,
Thông tin xuất bản: H : Đại học Sư phạm , 2008
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Columns for Gas Chromatography : performance and selection
Tác giả: Barry Eugene F,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley John Sons Incorporated , 2007
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Hóa phân tích
Tác giả: Võ Hồng Thi,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 24111 Định dạng: RAR
The essence of chromatography
Tác giả: Poole C F,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier , 2003
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 0444501983
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25324 Định dạng: PDF
Science of Heat and Thermophysical Studies: A Generalized Approach to Thermal Analysis
Tác giả: Sestak Jaroslav,
Thông tin xuất bản: New York : Living Language , 2005
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 0444519548
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25328 Định dạng: PDF
Modern practice of gas chromatography.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : WileyInterscience , 2004
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 0471229830
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25366 Định dạng: PDF
Principles and practice of analytical chemistry
Tác giả: Fifield F W,
Thông tin xuất bản: Malden MA : Blackwell Science , 2000
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 0632053844
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25442 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục