Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.0468158 giây)
Gas transfer at the air-water interface in a turbulent flow environment
Tác giả: Herlina,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2005
Ký hiệu phân loại: 551.52401532517
ISBN: 3937300740
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục