Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 4 trong 81 kết quả (0.0625424 giây)
Biology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: , Glencoe
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0078797330
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 62606 Năm XB: 2008 File: PDF
The Facts on File biology handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York, Facts On File
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0816058776
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 66002 Năm XB: 2006 File: PDF
Campbell biology : concepts & connections
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA, Benjamin Cummings
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0321696816
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66785 Năm XB: 2012 File: PDF
Biology
Tác giả: Raven Peter H,
Thông tin xuất bản: Boston, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0071122613 (ISE)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 69502 Năm XB: 2002
Biology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York, Macmillan Reference USA
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0028655516
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 69881 Năm XB: 2002 File: PDF
Mathematical biology
Tác giả: Murray J D,
Thông tin xuất bản: New York, Springer
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0387952233
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 69901 Năm XB: 2003 File: PDF
Sinh học đại cương : sinh học thực vật - sinh học động vật
Thông tin xuất bản: TPHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 70454 Năm XB: 2000
Sinh học đại cương. T.2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 75594 Năm XB: 2010
Sinh học đại cương. T.1- Sinh học tế bào cơ sở di truyền học & thọc thuyết tiến hóa
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 75616 Năm XB: 2006
Bioinformatics programming using Python
Tác giả: Model Mitchell L,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA, OReilly
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 059615450X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 76047 Năm XB: 2010 File: PDF

Truy cập nhanh danh mục