Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 89 kết quả (0.1405579 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:570
Biology. Vol.3.
Thông tin xuất bản: New York :Macmillan Reference USA
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0028655540
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 5142 Năm XB: 2002 File: PDF
Sinh học
Tác giả: Phillips W. D.
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10293 Năm XB: 2005
Sinh học
Tác giả: Phillips W. D.
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10367 Năm XB: 2005
Mathematical models in biology
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK :Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0511078463
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 27677 Năm XB: 2004 File: PDF
Thực tập sinh học đại cương 1
Tác giả: Lê Thị Vu Lan
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19641 Năm XB: 2008 File: RAR
Sinh học đại cương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21508 Năm XB: 2006
Sinh học đại cương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21509 Năm XB: 2006
Inquiry Into Life
Tác giả: Sylva S. Mader
Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill Higher Education
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0072421975
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 15693 Năm XB: 2006
Genesis
Tác giả: Sapp Jan.
Thông tin xuất bản: Oxford :New York : Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0195156188
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 25248 Năm XB: 2003 File: PDF
Mathematical biology
Tác giả: Murray J. D.
Thông tin xuất bản: New York ; Hong Kong :Springer
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0387224378
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 28183 Năm XB: 2002-2003 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục