Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 178 kết quả (0.0780532 giây)
Từ điển sinh học
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 570.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 1739 Năm XB: 2000
Từ điển công nghệ sinh học
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 570.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 2002 Năm XB: 1997
Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 4736 Năm XB: 2002
Biology. Vol.3.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York, Macmillan Reference USA
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0028655540
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 5142 Năm XB: 2002 Định dạng: PDF
Introduction to bioinformatics
Tác giả: Lesk Arthur M,
Thông tin xuất bản: Oxford New York, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 570.285
ISBN: 0199251967
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 10218 Năm XB: 2002 Định dạng: PDF
Sinh học : T.1
Tác giả: Phillips W D,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 10293 Năm XB: 2005
Sinh học : T.2
Tác giả: Phillips W D,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 10367 Năm XB: 2005
Từ điển Công nghệ sinh học và Y sinh học Anh- Anh - Việt
Tác giả: Châu Văn Trung,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Giao Thông Vận Tải
Ký hiệu phân loại: 570.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 12504 Năm XB: 2006
Inquiry Into Life
Tác giả: Sylva S Mader,
Thông tin xuất bản: New York, McGrawHill Higher Education
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0072421975
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 15693 Năm XB: 2006
What Can You Do with a Major in Biology? : Real People, Real Jobs, Real Rewards (What Can You Do with A Major In...)
Tác giả: Astor Bart,
Thông tin xuất bản: kđ, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 570.23
ISBN: 0764576062
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 15925 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục