Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 173 kết quả (0.1004963 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:570*
Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 4736 Năm XB: 2002
Biology. Vol.3.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York :Macmillan Reference USA
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0028655540
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 5142 Năm XB: 2002 File: PDF
Từ điển sinh học
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 570.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 1739 Năm XB: 2000
Sinh học : T.2
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10367 Năm XB: 2005
Introduction to bioinformatics
Tác giả: Arthur M Lesk, ,
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York :Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 570.285
ISBN: 0199251967
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 10218 Năm XB: 2002 File: PDF
Từ điển công nghệ sinh học
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 570.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 2002 Năm XB: 1997
Inquiry Into Life
Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill Higher Education
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0072421975
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 15693 Năm XB: 2006
Từ điển Công nghệ sinh học và Y sinh học Anh- Anh - Việt
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Giao Thông Vận Tải
Ký hiệu phân loại: 570.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 12504 Năm XB: 2006
Mathematical Biology
Thông tin xuất bản: [kđ] :Springer-Verlag New York Inc.
Ký hiệu phân loại: 570.15118
ISBN: 0387952233
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 17984 Năm XB: 2001 File: PDF
An toàn sinh học
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 570.28
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18562 Năm XB: 2007
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục