Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 175 kết quả (0.0656192 giây)
Nghề làm vườn phát triển cây ăn quả ở nước ta
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Văn Hóa Dân Tộc
Ký hiệu phân loại: 581.4649592
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 1335 Năm XB: 2000
Giáo trình Thực vật học
Tác giả: Nguyễn Bá,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18941 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
Plants
Tác giả: Moyer Richard,
Thông tin xuất bản: New York, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 580
ISBN: 0022782230
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 18976 Năm XB: 2000
Từ điển Thực vật thông dụng. T.1
Tác giả: Võ Văn Chi,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 580.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 22433 Năm XB: 2003
Introduction to botany
Tác giả: Schooley James,
Thông tin xuất bản: Albany, Delmar Publishers
Ký hiệu phân loại: 581
ISBN: 0827373783
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25559 Năm XB: 1997 Định dạng: PDF
Natural products from plants
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL, CRCTaylor Francis
Ký hiệu phân loại: 581.63
ISBN: 0849329760
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25592 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Functional plant ecology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL, CRC Press
Ký hiệu phân loại: 581.7
ISBN: 084937488X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25888 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
Plant sciences
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York, Macmillan Reference USA
Ký hiệu phân loại: 580
ISBN: 0028654307
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27661 Năm XB: 2001 Định dạng: PDF
Botany Illustrated [electronic resource] : Introduction to Plants, Major Groups, Flowering Plant Families
Tác giả: GlimnLacy Janice,
Thông tin xuất bản: Boston MA, Janice GlimnLacy and Peter B Kaufman
Ký hiệu phân loại: 580
ISBN: 9780387288758
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28294 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Plant ecology
Tác giả: Schulze ED,
Thông tin xuất bản: Berlin New York, Springer
Ký hiệu phân loại: 581.7
ISBN: 354020833X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28732 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục