Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.1094452 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:614.59*
HIV/AIDS and Tuberculosis in Central Asia : Country Profiles
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 614.5993920958
ISBN: 0821356879
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16547 Năm XB: 2003 File: PDF
Oxidative stress in cancer biology and therapy
Thông tin xuất bản: New York :Humana Press
Ký hiệu phân loại: 614.5999
ISBN: 1617793965
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 76568 Năm XB: 2012. File: PDF
Atlas effectors of anti-tumor immunity
Thông tin xuất bản: New York :Springer
Ký hiệu phân loại: 614.5999
ISBN: 9781402069307
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 93287 Năm XB: 2008. File: PDF
General Principles of Tumor Immunotherapy : Basic and Clinical Applications of Tumor Immunology
Thông tin xuất bản: New York :Springer
Ký hiệu phân loại: 614.5999
ISBN: 9781402060861
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 122410 Năm XB: 2007 File: PDF
Hidden hunger [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Heidelberg :Springer
Ký hiệu phân loại: 614.5939
ISBN: 3642339492
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 137283 Năm XB: 2013 File: PDF
Monitoring Cancer Outcomes Across the Continuum
Thông tin xuất bản: RAND Corporation
Ký hiệu phân loại: 614.599909753
ISBN: 9780833079473
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 165994 Năm XB: 2012
Impacts of climate change on allergens and allergic diseases
Thông tin xuất bản: Cambridge :Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 614.5993
ISBN: 9781107048935
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 158785 Năm XB: 2016. File: PDF
Dinh dưỡng - quan điểm dịch tễ học = Nutrition - The Epidemiologic Viewpoint
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Y học
Ký hiệu phân loại: 614.5939
ISBN: 9786046638285
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 152121 Năm XB: 2019
Prevention
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Columbus, OHThe Ohio State University Press
Ký hiệu phân loại: 614.5993926668
ISBN: 9780814213810
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 171515 Năm XB: 2018
Once Upon A Virus
Thông tin xuất bản: University Press of Colorado
Ký hiệu phân loại: 614.59939209718
ISBN: 9780874215106
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 166357 Năm XB: 2004
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục