Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 170 kết quả (0.0625171 giây)
Handbook of couples therapy
Tác giả: Harway Michele,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey, John Wiley Sons Inc
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 0471444081
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 16333 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Early Detection and Management of Mental Disorders
Thông tin xuất bản: kđ, WileyBlackwell
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 0470010835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17035 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Divine Madness : Ten Stories of Creative Struggle
Tác giả: Kottler Jeffrey A,
Thông tin xuất bản: New Jersey, John Wiley Sons Incorporated
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 9780787994136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 22876 Năm XB: 2006
Mental Health and Productivity in the Workplace : A Handbook for organzitions and clincians
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Francisco, JosseyBass
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 9780787962159
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 22877 Năm XB: 2003
Clinical Psychology
Tác giả: Freeman Arthur,
Thông tin xuất bản: New Jersey, John Wiley SonsInc
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 9780471414995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 22878 Năm XB: 2008
Developmental psychopathology. Volume 3- Risk, Disorder, and Adaption
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Jersey, John Wiley Sons Inc
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 9780471237389
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 22879 Năm XB: 2006
Becoming a Family Counselor : a bridge to family therapy theory and practice
Tác giả: Blume Thomas W,
Thông tin xuất bản: New Jersey, John Wiley Sons Incorporated
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 9780471221388
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 22884 Năm XB: 2006
The Psychopharmacology Treatment Planner
Tác giả: Purselle David C,
Thông tin xuất bản: New Jersey, John Wiley Sons Incorporated
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 9780471433224
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 22885 Năm XB: 2003
The Complete Women's Psychotherapy Treatment Planner
Tác giả: Ancis Julie R,
Thông tin xuất bản: NewJersey, John Wiley Sons Inc
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 9780470039830
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23299 Năm XB: 2007
Making of Dr. Phil : The Straight-talking True Story Of Everyone's Favorite Therapist
Tác giả: Dembling Sophia,
Thông tin xuất bản: New Jersey, John Wiley Sons Incorporated
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 9780471696599
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23549 Năm XB: 2004
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục