Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 282 kết quả (0.0623861 giây)
Sức bền vật liệu : Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 350 Năm XB: 1998 Định dạng: PDF
Sức bền vật liệu : Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 492 Năm XB: 1996
Sức bền vật liệu- T.1
Tác giả: Lê Hoàng Tuấn,
Thông tin xuất bản: TpHCM, ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 496 Năm XB: 1996
Sức bền vật liệu : T2
Tác giả: Lê Hoàng Tuấn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 497 Năm XB: 1998
Sức bền vật liệu : Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1348 Năm XB: 1999
Sức bền vật liệu : T3
Tác giả: Lê quang Minh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1405 Năm XB: 1999
Sức bền vật liệu : T.2
Tác giả: Lê quang Minh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1406 Năm XB: 1999
Sức bền vật liệu : T.1
Tác giả: Lê quang Minh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1410 Năm XB: 1999
Tĩnh học và sức bền vật liệu
Tác giả: Cheng FaHwa,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1430 Năm XB: 2001
Vật liệu học cơ sở
Tác giả: Nghiêm Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2940 Năm XB: 2002
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục