Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 270 kết quả (0.109357 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:620.11*
Sức bền vật liệu : T2
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 497 Năm XB: 1998
Sức bền vật liệu : Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 350 Năm XB: 1998 File: PDF
Sức bền vật liệu : T3
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1405 Năm XB: 1999
Sức bền vật liệu : Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1348 Năm XB: 1999
Sức bền vật liệu : Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 492 Năm XB: 1996
Sức bền vật liệu- T.1
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 496 Năm XB: 1996
Tĩnh học và sức bền vật liệu
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1430 Năm XB: 2001
Vật liệu học cơ sở
Tác giả: Nghiêm Hùng, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 2940 Năm XB: 2002
Sức bền vật liệu : Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 5058 Năm XB: 2002
Sức bền vật liệu : T.2
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 4724 Năm XB: 2002
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục