Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 35 kết quả (0.0781164 giây)
Sức bền vật liệu : Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 350 Năm XB: 1998 Định dạng: PDF
Sức bền vật liệu . T.1
Tác giả: Lê Hoàng Tuấn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6173 Năm XB: 1998 Định dạng: PDF
Sức bền vật liệu : Bài giảng thí nghiệm
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 20194 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
Sức bền vật liệu 1 : bài giảng
Tác giả: Võ Minh Thiện,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21703 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
Sức bền vật liệu 2 : Bài giảng
Tác giả: Võ Minh Thiện,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21704 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
Advanced mechanics of materials
Tác giả: Boresi Arthur P,
Thông tin xuất bản: New York, John Wiley Son
Ký hiệu phân loại: 620.112
ISBN: 04715515
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25396 Năm XB: 1993 Định dạng: PDF
Structures Under Crash and Impact [electronic resource] : Continuum Mechanics, Discretization and Experimental Character...
Thông tin xuất bản: Boston MA, Springer ScienceBusiness Media LLC
Ký hiệu phân loại: 620.112
ISBN: 9780387738628
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 30528 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
Failure analysis case studies II : a sourcebook of case studies selected from the pages of Engineering failure analysis ...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam New York, Pergamon
Ký hiệu phân loại: 620.112
ISBN: 0080439594
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43305 Năm XB: 2001 Định dạng: PDF
Bài tập sức bền vật liệu : tóm tắt lý thuyết, bài giải, bài tập
Thông tin xuất bản: TPHCM, Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45606 Năm XB: Định dạng: PDF
Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn sức bền vật liệu - Cơ học kết cấu
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Đại học Thủy lợi Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45739 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục