Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 69 kết quả (0.1093756 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:620.112
Sức bền vật liệu
Tác giả: Bùi Trọng Lựu
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 350 Năm XB: 1998 File: PDF
Sức bền vật liệu
Tác giả: Lê quang Minh
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1410 Năm XB: 1999
Sức bền vật liệu
Tác giả: Bùi Trọng Lựu
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 492 Năm XB: 1996
Sức bền vật liệu
Tác giả: Lê Hoàng Tuấn
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 497 Năm XB: 1998
Sức bền vật liệu
Tác giả: Bùi Trọng Lượng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1348 Năm XB: 1999
Sức bền vật liệu- T.1
Tác giả: Lê Hoàng Tuấn
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 496 Năm XB: 1996
Sức bền vật liệu
Tác giả: Lê quang Minh
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1405 Năm XB: 1999
Tĩnh học và sức bền vật liệu
Tác giả: Cheng Fa-Hwa
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1430 Năm XB: 2001
Sức bền vật liệu
Tác giả: Lê quang Minh
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1406 Năm XB: 1999
Phương pháp khảo sát - nghiên cứu thực nghiệm công trình
Tác giả: Võ Văn Thảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 4744 Năm XB: 2001
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục