Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 167 kết quả (0.0937567 giây)
Thiết kế điện dự toán và tính giá thành = Electrical design estimating and costing
Tác giả: Raina KB,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 181 Năm XB: 1998
Hướng dẫn giải bài tập kỹ thuật điện
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 240 Năm XB: 1999
Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện công nghiệp
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, Đà Nẵng
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 253 Năm XB: 1999
Điện công nghệ
Tác giả: Nguyễn Chu Hung,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Đại học bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 495 Năm XB: 1993
Điện lạnh gia dụng : hướng dẫn chương trình ngắn hạn đào tạo nghề
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Sở Giáo Dục Đào Tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 519 Năm XB: 1996 Định dạng: PDF
Điện gia dụng : hướng dẫn chương trình ngắn hạn đào tạo nghề
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Sở Giáo Dục Đào Tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 523 Năm XB: 1997 Định dạng: PDF
Điện gia dụng : tài liệu hướng dẫn phân tích công việc nghề
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Sở Giáo Dục Đào Tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 525 Năm XB: 1997 Định dạng: PDF
Bài giảng điện tử 2
Tác giả: Trần Văn Sư,
Thông tin xuất bản: TpHCM, ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 636 Năm XB: 1996
Điện kỹ thuật
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1728 Năm XB: 2000
Các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu tính toán thiết kế kỹ thuật điện
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2824 Năm XB: 2001
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục