Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 159 kết quả (0.0937967 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:621.3
Hướng dẫn giải bài tập kỹ thuật điện
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 240 Năm XB: 1999
Điện gia dụng : tài liệu hướng dẫn phân tích công việc nghề
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Sở Giáo Dục - Đào Tạo Tp. HCM
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 525 Năm XB: 1997 File: PDF
Thiết kế điện dự toán và tính giá thành = Electrical design estimating and costing
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 181 Năm XB: 1998
Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện công nghiệp
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng :Đà Nẵng
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 253 Năm XB: 1999
Điện lạnh gia dụng : hướng dẫn chương trình ngắn hạn đào tạo nghề
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Sở Giáo Dục - Đào Tạo Tp. HCM
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 519 Năm XB: 1996 File: PDF
Điện gia dụng : hướng dẫn chương trình ngắn hạn đào tạo nghề
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Sở Giáo Dục - Đào Tạo Tp. HCM
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 523 Năm XB: 1997 File: PDF
Bài giảng điện tử 2
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 636 Năm XB: 1996
Điện công nghệ
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học bách khoa TP.HCM
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 495 Năm XB: 1993
Điện kỹ thuật
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1728 Năm XB: 2000
Thiết kế trạm biến áp 220/110/22 KV
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 3062 Năm XB: 2002
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục