Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1032 kết quả (0.1094228 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:621.31*
Điện tử công suất
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 247 Năm XB: 1999
Electrical power distribution and tranmission
Thông tin xuất bản: N.J :Prentice - Hall
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 427 Năm XB: 1996
Bách Khoa Mạch Điện & Những Sự Cố Mạch Điện. T1
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng :Đà Nẵng
Ký hiệu phân loại: 621.319203
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 260 Năm XB: 1999
Lý thuyết mạch điện tử & tự động thiết kế mạch bằng máy tính
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.319201
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 242 Năm XB: 2000
Bài tập mạch điện 2
Thông tin xuất bản: TP.HCM :ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 640 Năm XB: 1997
Lý thuyết mạch : T2
Tác giả: Nguyễn Quân, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 621.319201
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 479 Năm XB: 1997
Máy điện. T.1
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 721 Năm XB: 1996
Electric circuits
Thông tin xuất bản: N.Y :Addison Wesley
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 413 Năm XB: 1996
Tính toán phân tích hệ thống điện
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 179 Năm XB: 1998
Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 272 Năm XB: 1996
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục