Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 796 kết quả (0.0624612 giây)
Tính toán phân tích hệ thống điện
Tác giả: Đỗ Xuân Khôi,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 179 Năm XB: 1998
Mạng lưới điện
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 236 Năm XB: 1999
Lý thuyết mạch điện tử & tự động thiết kế mạch bằng máy tính
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.319201
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 242 Năm XB: 2000
Phân tích và giải mạch điện tử công suất
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 244 Năm XB: 1999
Điện tử công suất và điều khiển động cơ điện
Tác giả: Cyril WLander,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 245 Năm XB: 1997
Điện tử công suất
Tác giả: Đỗ Xuân Tùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 247 Năm XB: 1999
Thiết kế máy biến áp
Tác giả: Phạm Văn Bình,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.314
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 249 Năm XB: 1999
Thiết kế cấp điện
Tác giả: Ngô Hồng Quang,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3191
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 254 Năm XB: 1998
Bách khoa mạch điện & hướng dẫn xử lý sự cố mạch điện. T2
Tác giả: Trần Thế San,
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, Đà Nẵng
Ký hiệu phân loại: 621.319203
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 259 Năm XB: 1999
Bách Khoa Mạch Điện & Những Sự Cố Mạch Điện. T1
Tác giả: Trần Thế San,
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, Đà Nẵng
Ký hiệu phân loại: 621.319203
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 260 Năm XB: 1999
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục