Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 92 kết quả (0.109409 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:621.317
Điện tử công suất
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 247 Năm XB: 1999
Điện tử công suất và điều khiển động cơ điện
Tác giả: W, Lander Cyril, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 245 Năm XB: 1997
Phân tích và giải mạch điện tử công suất
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 244 Năm XB: 1999
Thiết kế và thi công ROBOT điều khiển từ xa
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2687 Năm XB: 2001
Điện tử công suất : Bài tập, bài giải và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Bính, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 6410 Năm XB: 2003
Nghiên cứu về điện tử công suất và ứng dụng của điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 3071 Năm XB: 2002
Điện tử công suất
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10382 Năm XB: 2003
Điện tử công suất : Lý thuyết, thiết kế, mô phỏng, ứng dụng : T.2
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10455 Năm XB: 2005
Phân tích và giải mạch điện tử công suất
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 12556 Năm XB: 2006
Bộ nguồn SWITCHING
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 13446 Năm XB: 2006 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục