Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 90 kết quả (0.1562334 giây)
Tính toán phân tích hệ thống điện
Tác giả: Đỗ Xuân Khôi,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 179 Năm XB: 1998
Mạng lưới điện
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 236 Năm XB: 1999
Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 272 Năm XB: 1996
Electric circuits
Tác giả: James WNilsson,
Thông tin xuất bản: NY, Addison Wesley
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 413 Năm XB: 1996
Electric circuit analysis
Tác giả: SchulerCharles A,
Thông tin xuất bản: New York, GlencoeMcgraw Hill
Ký hiệu phân loại: 621.3192
ISBN: 0028004426
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 414 Năm XB: 1993
Basic electric circuit analysis
Tác giả: Johnson David E,
Thông tin xuất bản: NJ, Prentice Hall
Ký hiệu phân loại: 621.3192
ISBN: 0130577597
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 416 Năm XB: 1995
Mạch điện thực dụng
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 437 Năm XB: 1997
Bài tập mạch điện 2
Tác giả: Phạm Thị Cư,
Thông tin xuất bản: TPHCM, ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 640 Năm XB: 1997
Mạch điện 1
Tác giả: Phạm Thị Cư,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 717 Năm XB: 1996
Mạch điện II
Tác giả: Phạm Thị Cư,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 718 Năm XB: 1996
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục