Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 137 kết quả (0.1561983 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:621.3192
Mạch điện thực dụng
Tác giả: Nguyễn Đúc Ánh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 437 Năm XB: 1997
Tính toán phân tích hệ thống điện
Tác giả: Đỗ Xuân Khôi
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 179 Năm XB: 1998
Electric circuit analysis
Tác giả: SchulerCharles A.
Thông tin xuất bản: New York :Glencoe/Mcgraw Hill
Ký hiệu phân loại: 621.3192
ISBN: 0028004426
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 414 Năm XB: 1993
Mạch điện tử - T.2
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1243 Năm XB: 2000
Lưới điện và hệ thống điện.
Tác giả: Trần Bách
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1717 Năm XB: 2000
Mạng lưới điện
Tác giả: Nguyễn Văn Đạm
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 236 Năm XB: 1999
Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Tác giả: Trần Thành Trai
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 272 Năm XB: 1996
Electric circuits
Tác giả: James W.Nilsson
Thông tin xuất bản: N.Y :Addison Wesley
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 413 Năm XB: 1996
Basic electric circuit analysis
Tác giả: Johnson David E.
Thông tin xuất bản: N.J :Prentice - Hall
Ký hiệu phân loại: 621.3192
ISBN: 0130577597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 416 Năm XB: 1995
Mạch điện II
Tác giả: Phạm Thị Cư
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 718 Năm XB: 1996
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục