Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1793 kết quả (0.0781739 giây)
Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 239 Năm XB: 1998
Vi điện tử số
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 241 Năm XB: 1999
Các hệ thống truyền dẫn và xử lý thông tin
Tác giả: Hồ Khánh Lâm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.38212
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 243 Năm XB: 1997
Cẩm nang tra cứu - Thay thế linh kiện điện tử -Bán dẫn và IC
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 248 Năm XB: 1999
Vô tuyến chuyển tiếp = digital radio relay technology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 255 Năm XB: 1997
Lý thuyết và kỹ thuật Anten
Tác giả: Phan Anh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 258 Năm XB: 1998
Optoelectronics : an introduction to materials and devices
Tác giả: Singh Jasprit,
Thông tin xuất bản: New York, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 621.381045
ISBN: 0071147276
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 377 Năm XB: 1996
Công nghệ truyền dẫn quang
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 387 Năm XB: 1997
Basic television and video systems
Tác giả: Grob Bernard,
Thông tin xuất bản: NY, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 412 Năm XB: 1998
Sổ tay kỹ sư điện tử
Tác giả: GFink Donald,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 434 Năm XB: 1996
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục