Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2272 kết quả (0.3906607 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:621.38*
Đồng hồ -lịch điện tử
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 226 Năm XB: 2001
Lý thuyết và xử lý tín hiệu
Tác giả: F, de Coulon, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 469 Năm XB: 1997
Lý thuyết và kỹ thuật Anten
Tác giả: Phan Anh, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 258 Năm XB: 1998
Công nghệ truyền dẫn quang
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 387 Năm XB: 1997
Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 239 Năm XB: 1998
Vô tuyến chuyển tiếp = digital radio relay technology
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 255 Năm XB: 1997
Truyền dữ liệu sử dụng vi mạch LSI
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 621.38153
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 758 Năm XB: 1993
Các hệ thống truyền dẫn và xử lý thông tin
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.38212
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 243 Năm XB: 1997
Mạng số liên kết dịch vụ ISDN
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 486 Năm XB: 1997
Testing Equipment for Asphalt...
Tác giả: Tác giả?, ,
Thông tin xuất bản: USA :[knxb]
Ký hiệu phân loại: 621.38
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 898 Năm XB: 1995
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục