Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 238 kết quả (0.1093988 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:621.381
Giáo trình điện tử 1
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 675 Năm XB: 1994
Sổ tay kỹ sư điện tử
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 434 Năm XB: 1996
Điện tử công nghiệp kỹ thuật xung : Giáo trình.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Thanh Hóa :Thanh Hóa
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 484 Năm XB: 1998
Vi điện tử số
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 241 Năm XB: 1999
Kỹ thuật điện tử
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 700 Năm XB: 1996
Sửa chữa điện tử gia dụng : Tài liệu hướng dẫn phân tích công việc nghề
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Sở Giáo Dục - Đào Tạo Tp. HCM
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 524 Năm XB: 1997 File: PDF
Bharat electronics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: [kđ] :[knxb]
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 902 Năm XB: 1990
Thiết kế hệ thống thang máy 4 tầng dùng PLC điều khiển
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2090 Năm XB: 2001
Microelectronic Devices and circuits
Thông tin xuất bản: Singapore :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1724 Năm XB: 1994
Digital systems : Principles and Applications
Thông tin xuất bản: N.J :Prentice - Hall
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 0133093867
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 776 Năm XB: 1995
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục