Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 241 kết quả (0.1736542 giây)
Cẩm nang tra cứu - Thay thế linh kiện điện tử -Bán dẫn và IC
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 248 Năm XB: 1999
Linh kiện quang điện tử
Tác giả: Dương Minh Trí,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 441 Năm XB: 1998
Linh kiện điện tử : Điện tử kỹ thuật : Giáo trình
Thông tin xuất bản: kđ, knxb
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 483 Năm XB: 1998
Linh kiện điện tử : Điện tử kỹ thuật : Giáo trình
Thông tin xuất bản: TpHCM, knxb
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 934 Năm XB: 1998
Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch
Tác giả: Warring R H,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1000 Năm XB: 1996
Giáo trình Linh kiện điện tử
Thông tin xuất bản: TpHCM, ĐH Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1241 Năm XB: 2000
Kỹ thuật số : T.1 - Kỹ thuật số căn bản
Tác giả: VN Guide,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1575 Năm XB: 2001
Sổ tay tra cứu IC Ti vi màu và monitor : T.1.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1585 Năm XB: 2001
Electronic Devices and Circuit Theory
Thông tin xuất bản: NJ, Ban Vật Giá Chính Phủ
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1711 Năm XB: 1996
IC manual
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1727 Năm XB: 1999
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục