Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 269 kết quả (0.109396 giây)
Nanowires : Recent Progress
Tác giả: Peng Xihong,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 9781839623912
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cẩm nang tra cứu - Thay thế linh kiện điện tử -Bán dẫn và IC
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 1999
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Linh kiện quang điện tử
Tác giả: Dương Minh Trí,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1998
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Linh kiện điện tử : Điện tử kỹ thuật : Giáo trình
Thông tin xuất bản: : knxb , 1998
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Linh kiện điện tử : Điện tử kỹ thuật : Giáo trình
Thông tin xuất bản: TpHCM : knxb , 1998
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch
Tác giả: Warring R H,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1996
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình Linh kiện điện tử
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ thuật số : T.1 - Kỹ thuật số căn bản
Tác giả: VN Guide,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Sổ tay tra cứu IC Ti vi màu và monitor : T.1.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Electronic Devices and Circuit Theory
Thông tin xuất bản: NJ : Ban Vật Giá Chính Phủ , 1996
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục