Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 272 kết quả (0.1249482 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:621.3815
Linh kiện điện tử
Thông tin xuất bản: [kđ] :[knxb]
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 483 Năm XB: 1998
Microelectronic Circuits
Tác giả: RashiMuhammad H.
Thông tin xuất bản: USA :Thomson
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 0495667722
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 118 Năm XB: 2011 File: PDF
Sổ tay tra cứu IC Ti vi màu và monitor
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1585 Năm XB: 2001
Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch
Tác giả: Warring R. H.
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1000 Năm XB: 1996
Giáo trình Linh kiện điện tử
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1241 Năm XB: 2000
Kỹ thuật số
Tác giả: VN -Guide
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1575 Năm XB: 2001
Linh kiện điện tử
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :[knxb]
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 934 Năm XB: 1998
Cẩm nang tra cứu - Thay thế linh kiện điện tử -Bán dẫn và IC
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 248 Năm XB: 1999
Linh kiện quang điện tử
Tác giả: Dương Minh Trí
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 441 Năm XB: 1998
Kỹ thuật số thực hành
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 2000 Năm XB: 2001
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục