Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1037 kết quả (0.0643395 giây)
Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà vùng bão lụt
Tác giả: Macks K J,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 69 Năm XB: 1997
Kỹ thuật thi công
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 75 Năm XB: 1994
Tính toán và cấu tạo các bộ phận nhà dân dụng
Tác giả: LE Linovits,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1381 Năm XB: 1998
Kỹ thuật thi công
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1746 Năm XB: 1999
Sửa chữa và gia cố công trình xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2812 Năm XB: 2002
Nhà ở đồng bằng sông Cửu Long vùng ngập lũ.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3308 Năm XB: 2002 Định dạng: PDF
Nhà thông minh.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đoàn Thanh Niên
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3318 Năm XB: 2002 Định dạng: PDF
Tính toán và cấu tạo các bộ phận nhà dân dụng
Tác giả: Linovits LE,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 4746 Năm XB: 2002
Kỹ thuật thi công và nghiệm thu kết cấu bêtông và bêtông cốt thép
Tác giả: Bộ xây dựng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 4988 Năm XB: 2000
Kỹ thuật thi công : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 4992 Năm XB: 2000
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục