Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1001 kết quả (0.1093667 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:624
Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà vùng bão lụt
Tác giả: K J Macks, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 69 Năm XB: 1997
Kỹ thuật thi công
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 75 Năm XB: 1994
Tính toán và cấu tạo các bộ phận nhà dân dụng
Tác giả: Linovits L, E, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1381 Năm XB: 1998
Nhà ở đồng bằng sông Cửu Long vùng ngập lũ.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3308 Năm XB: 2002 File: PDF
Kỹ thuật thi công
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1746 Năm XB: 1999
Kỹ thuật thi công : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 4992 Năm XB: 2000
Tính toán và cấu tạo các bộ phận nhà dân dụng
Tác giả: L, E Linovits, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 4746 Năm XB: 2002
Nhà thông minh.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đoàn Thanh Niên
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3318 Năm XB: 2002 File: PDF
Kỹ thuật thi công và nghiệm thu kết cấu bêtông và bêtông cốt thép
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 4988 Năm XB: 2000
Field Engineer's Manual
Thông tin xuất bản: New York :McGraw Hill
Ký hiệu phân loại: 624
ISBN: 007135624x
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 19023 Năm XB: 2002
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục